Pałka teleskopowa ze strony www.specshop.pl jest narzędziem, które służy do skutecznej samoobrony. Sprzęt te kupić można legalnie, a do jego używania niepotrzebne jest posiadanie pozwolenia, ale użytkownik musi być pełnoletni i używać jej tylko w przypadku konieczności samoobrony.

Rodzaje pałek teleskopowych

Pałki teleskopowe występują w dwóch wersjach i wyróżnić można pałki:

 • sprężyste – nie uszkadzają one ciała w sposób poważny i najczęściej używane są do samoobrony w mało groźnych sytuacjach oraz podczas ataku dzikich zwierząt. Pałki takie mają gumowe zakończenie, co nadaje im elastyczności,
 • sztywne – są to wytrzymałe pałki i mogą występować w wersji hartowanej lub niehartowanej. Ten rodzaj pałek może poważnie uszkodzić ciało i posłużyć do podduszenia lub podcięcia.

Jak używać pałki teleskopowej?

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas używania pałki, należy robić to w sposób odpowiedni według następujących kroków:

 • przechowywanie i noszenie pałki – skuteczna samoobrona musi przebiec sprawnie, dlatego pałka powinna znajdować się pod ręką. Pałkę można przypiąć do paska przy użyciu kabury. Innym rozwiązaniem jest schowanie pałki do plecaka, torebki lub kieszeni,
 • otwieranie pałki teleskopowej – pałka rozkłada się łatwo i szybko. Wystarczy zamachnąć się, trzymając pałkę w dół lub w górę pod kątem 45 stopni,
 • składanie i zamykanie pałki – aby zamknąć pałkę, trzeba uderzyć nią prostopadle o powierzchnię, a następnie schować do kabury, torby czy plecaka.

Najważniejsze zasady podczas używania pałki teleskopowej do obrony

W czasie używania pałki teleskopowej należy stosować się do poniższych zasad:

 1. Używaj pałki tylko w sytuacjach koniecznych. Inne użycie pałki, które uszkodzi ciało człowieka, zwierzę lub mienie może skutkować odpowiedzialnością karną,
 2. Nie wyciągaj pałki jeśli nie jesteś gotowy do jej użycia. Taka sytuacja może zostać wykorzystana przez napastnika i może on zabrać nam pałkę i zaatakować nas,
 3. Jeżeli chcemy użyć pałki do obrony, nie uderzajmy napastnika w głowę tylko w nogi lub ręce,
 4. Broniąc się przed napastnikiem, który ma nóż, ważne jest, aby uderzyć w rękę, tak by napastnik upuścił zagrażający nam przedmiot. Jeżeli sytuacja tego wymaga, możemy kontynuować samoobronę, uderzając napastnika ponownie,
 5. Podczas samoobrony ważne jest zachowanie odległości od napastnika, ponieważ ograniczy to możliwość odebrania Ci pałki, a także pozwoli uniknąć ataku ze strony napastnika za pomocą noża,
 6. Jeśli w czasie samoobrony stracisz lub upuścisz pałkę, staraj się bronić bez niej albo uciekaj od napastnika.